Wiadomości


18 / 05 / 2020

Wracamy do pracy. Nowe procedury.


Nareszcie!
Doskonałe wieści, wiemy już na pewno, że w poniedziałek wracamy do pracy!
Kochani, to bardzo ważnę byśmy teraz zapoznali się z procedurami sanitarnymi, które będą obowiązować.
Znajdziecie je tutaj, na naszym Insta stories, Facebooku, oraz w salonie.
Od nas trzy prośby:
- zapisy tylko telefoniczne lub przez messenger,
- płatności tylko karta płatniczą,

- zapraszamy w maseczkach!
Do zobaczenia <3

więcej

09 / 01 / 2020

Regulamin Centrum Urody Moss


Regulamin Centrum Urody Moss

Obowiązuje od: 01.01.2020

Określa zasady Centrum Urody Moss

 

 1. REZERWACJE:
 1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Salonie, telefonicznie lub internetowo.
 1. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 48 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta.
 2. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.
 3. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
 4. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
 5. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu zabiegu z przyczyn losowych. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
 6. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

 

 1. PŁATNOŚCI:
 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonie oraz w Internecie pod adresem http://www.moss.krakow.pl/
 2. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą płatniczą w terminalu. Nie ma możliwość płatności: Przelewem.
 3. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Promocję nie łączą się.
 4. Zapis powyżej 2 usług: zadatek (płatne w salonie) Zwrotny, tylko i wyłącznie w przypadku odwołania wizyty, na co najmniej 3 dni przed terminem.
 5. Zapisując 2os i więcej, w tym samym dniu: zadatek (płatne w salonie) Zwrotny, tylko i wyłącznie w przypadku odwołania wizyty na co najmniej 3 dni przed terminem.

 

 1. Odpowiedzialność
 1. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ustawowi przedstawiciele.
 2. Osoby niepełnoletnie musza wstawić się z opiekunem prawnym bądź rodzicem, albo posiadać stosowną zgodę na poddanie się zabiegowi.
 3. Salon ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie
 4. Salon nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim. W szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 5. Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.
 6. Kosmetolog ma możliwość odmówienia usługi, ze względu na bezpieczeństwo klienta jak i swoje
 7. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu.
 8. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

 

 1. Reklamacje
 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.
 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.
 4. W przypadku uznania reklamacji Salon dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi lub umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego. Salon może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
 5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
 7. Prosimy o przemyślane zakupy, gdyż zwrotów oraz wymian nie przyjmujemy.

 

 1. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
 1. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Szanujmy swój czas na relaks, jak również drugich osób: dlatego prosimy o ciszę.
 3. Usługi wykonujemy tylko i wyłącznie na produktach Salonu Moss.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Salon lub Pracownicy.
 2. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej

Wydarzenia


11 / 02 / 2020

Warsztaty z pielęgnacji słonecznej z marką Diego dalla Palma


Czy wiesz, dlaczego ochrona przeciwsłoneczna jest tak ważna? Nie tylko w okresie letnim..
Na te i inne nurtujące Was pytania, odpowie specjalista marki Diego dalla Palma podczas warsztatów już 26.02 o godz.: 18.00
W Centrum Urody Moss.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Więcej szczegółów pod nr.: 504 907 623
Zapisz się już dziś

więcej

01 / 10 / 2019

Małgorzata Rozenek-Majdan w Moss


W ten weekend miałyśmy specjalnego gościa.
Odwiedziła nas Małgorzata Rozenek-Majdan, by przygotować się na specjalną kolację.
Mamy szczerą nadzieję, że udało nam się spełnić jej oczekiwania.
Dla nas to był wyjątkowy czas.❤️

 
więcej